Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 1, 2001

Rola systemu Varis i Vision w nowoczesnej radioterapii.

Naczk E.

Summary:

Planowanie leczenia przy użyciu systemów trójwymiarowych spowodowało skomplikowanie technik napromieniania. Powstają coraz bardziej złożone aparaty do radioterapii wyposażane w asymetryczny kolimator, terapie kątowe, MLC i IMRT. Aby dokładnie odtworzyć parametry napromienianych pól przy tak dużej liczbie zmiennych należy bardzo uważnie przejrzeć i odczytać cala dokumentacje dołączona do karty chorego. Tradycyjna forma przygotowania dokumentów do napromieniania zawiera ryzyko, iż dane te mogą być źle odczytane i blednie wprowadzane na aparacie terapeutycznym. Doskonałym rozwiązaniem eliminującym ewentualne pomyłki jest system Varis. Wszystkie dane niezbędne do wykonania poprawnego napromieniania są umieszczone w elektronicznej karcie pacjenta. Dane do niej są wpisywane automatycznie z systemu planowania trójwymiarowego lub określane na symulatorze. Napromieniając chorego na aparacie terapeutycznym nie ma możliwości ustawienia aparatu w inny sposób niż zostało to zaplanowane. W systemie zintegrowanego zarządzania radioterapia Varis można dokładnie zaplanować nie tylko sposób leczenia, ale również godzinę, o której chory powinien zgłosić się na aparat terapeutyczny. System Varis pozwala także wykreować różnego rodzaju raporty dotyczące pacjentów na podstawie danych zgromadzonych na serwerach. Nierozerwalna częścią Varisa jest system Vision. Pozwala on na kontrole i weryfikacje ułożenia pacjenta podczas terapii. Służą do tego zdjęcia z symulatora i wykonywane komputerowo zdjęcia weryfikacyjne. System Vision pozwala na bardzo precyzyjna obróbkę otrzymywanych obrazów. Systemy Varis i Vision eliminują lub korygują ewentualne błędy wynikające z niepoprawnego egzekwowania zaplanowanych parametrów fizycznych. Podczas sesji przedstawione zostaną własne doświadczenia Kliniki w stosowaniu wymienionego systemu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2001; 6(1) : 27-27


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2