Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 1, 2001

Zastosowanie pamidronianu u chorych z przerzutami raka do kości

Gisterek I, Winkler-Spytkowska B, Maciejczyk A.

Summary:

Od października 1999 roku oprócz radioterapii zastosowaliśmy leczenie pamidronianem sodowym u 32 chorych z osteolitycznymi przerzutami raka do kości. Przyjęliśmy dawkę 90mg we wlewie dożylnym co 4 tygodnie, łącznie podano 166 kroplówek. Wiek chorych wahał się od 33 do 81 lat (mediana 62 lata). U 12 pacjentów rozpoznano raka gruczołu krokowego, u 6 - nerki, u 6 - sutka u kolejnych 6 - płuca, u 1 - ślinianki, a u dwóch nie znaleziono punktu wyjścia nowotworu (u jednego pacjenta rozpoznano dwa nowotwory - płuca i gruczołu krokowego). Dwunastu pacjentom podano jeden lub dwa wlewy dożylne pamidronianu i w tej grupie aktualnie nie możemy oceniać wyników leczenia. Dwudziestu chorym podano większą ilość kroplówek (3 - 17). W tej grupie 13 nadal pozostaje w trakcie leczenia, z wycofaniem się bądź znacznym zmniejszeniem dolegliwości bólowych ocenianych według VAS (początkowo 4-8, aktualnie 0-3). Natomiast u 7 przerwano leczenie ze względu na progresję choroby i pogorszenie stanu ogólnego. U kilku chorych wykonane kontrolne zdjęcie radiologiczne kości wykazały częściowe uwapnienie przerzutu.
Obserwowaliśmy niewiele i słabo nasilonych objawów ubocznych leku (6 chorych - objawy grypopodobne, 2 - nudności).
Powyższa analiza zachęca do kontynuowania stosowania pamidronianu dwusodowego u chorych z przerzutami do kości w przebiegu raka o różnej lokalizacji.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2001; 6(1) : 58-58


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2