Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Rola radioterapii w nowotworach wieku dziecięcego

A. Skowrońska-Gardas

Summary:

Nowotwory wieku dziecięcego stanowią drugą przyczynę zgonów wśród dzieci i młodzieży. W Polsce co roku stwierdza się nieco ponad 1000 zachorowań rocznie. Obok leczenia chirurgicznego i chemioterapii, radioterapia jest ważną metodą w leczeniu większości nowotworów występujących u dzieci. Ponad połowa młodych pacjentów w czasie trwania choroby nowotworowej zostaje poddana temu leczeniu. Ponieważ około 2/3 z nich ma przed sobą możliwości wieloletniego przeżycia, komplikacje spowodowane leczeniem mają większe znaczenie niż te, które mogą wystąpić u starszych pacjentów. W stosowaniu radioterapii istotny jest szereg etapów jak: unieruchomienie pacjenta, planowanie leczenia, zastosowanie
właściwej energii promieniowania oraz dawek z uwzględnieniem tolerancji tkanek prawidlowych. W niemal wszystkich
przypadkach stosuje się planowanie w systemie 3-D i radioterapię konformalną. Obecnie zyskuje na znaczeniu radioterapia z intensywną modulacją wiązki, która pozwala na uniknięcie napromieniania narządów krytycznych. Bardzo istotne znaczenie
ma również kontrola jakości radioterapii. Rola radioterapii w wybranych jednostkach klinicznych jak: nowotwory układu chłonnego, nowotwory OUN, mięsaki tkanek Polsce co roku stwierdza się nieco ponad 1000 zachorowań rocznie. Obok leczenia chirurgicznego i chemioterapii, radioterapia jest ważną metodą w leczeniu większości nowotworów występujących u dzieci. Ponad połowa młodych pacjentów w czasie trwania choroby nowotworowej zostaje poddana temu leczeniu. Ponieważ około 2/3 z nich ma przed sobą możliwości wieloletniego przeżycia, komplikacje spowodowane leczeniem mają większe znaczenie niż te, które mogą wystąpić u starszych pacjentów. W stosowaniu radioterapii istotny jest szereg etapów jak: unieruchomienie pacjenta, planowanie leczenia, zastosowanie właściwej energii promieniowania oraz dawek z uwzględnieniem tolerancji tkanek prawidłowych. W niemal wszystkich
przypadkach stosuje się planowanie w systemie 3-D i radioterapię konformalną. Obecnie zyskuje na znaczeniu radioterapia z intensywną modulacją wiązki, która pozwala na uniknięcie napromieniania narządów krytycznych. Bardzo istotne znaczenie
ma równieą kontrola jakości radioterapii. Rola radioterapii w wybranych jednostkach klinicznych jak: nowotwory układu chłonnego, nowotwory OUN, mięsaki tkanek miękkich zostanie przedstawiona w sposób szczegółowy.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 244-244

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2