Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

IMRT; nowy standard leczenia i weryfikacji w radioterapii

B. Smolińska, A. Grządziel, R. Rutkowski, I. Bereza

Summary:

IMRT to nowoczesna metoda leczenia pacjentów onkologicznych, pozwalająca na maksymalną ochronę struktur krytycznych przy równoczesnym precyzyjnym zdefiniowaniu rozkładu dawki w obszarze zainteresowania. Dawka w radioterapii była i jest modulowana, dostosowywana do struktur układu anatomicznego chorego, przez kliny mechaniczne, dynamiczne, kompensatory,
bloki indywidualne, wagi wiązek. Konformalna radioterapia (CRT) - 3D umożliwia bardzo precyzyjne podawanie (planowanej)dawki w napromienianym obszarze, przy równoczesnym oszczędzeniu tkanek zdrowych. Techniki dynamiczne, modulacja intensywności wiązki (IMRT) umożliwia zróżnicowanie dawki w napromienianym obszarze lub poprawê jednorodności rozkładu dawki równocześnie zmniejszając dawkę w strukturach krytycznych. Techniki te wymagają jednak spełnienia kilku warunków, od spełnienia których, uzaleąnione jest powodzenie prowadzonej terapii. Warunki, które należy spełnić
to: - precyzyjne zdefiniowanie struktur krytycznych i napromienianego obszaru (GTV, CTV, PTV i OaR); - powtarzalne unieruchamianie pacjenta w czasie każdej frakcji; - weryfikacja pozycji pacjenta; - porównanie mapy fluencji obliczonej i rzeczywistej. Celem prezentacji jest przedstawienie korzyści płynących z zastosowania IMRT przy równoczesnej konieczności zmiany
filozofii planowania i weryfikacji przebiegu radioterapii. Zastosowanie technik dynamicznych w radioterapii wymaga zwiększenia czasu wymaganego na przygotowanie chorych do radioterapii oraz weryfikacji przebiegu leczenia. Niewątpliwie prowadzi to do wzrostu prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia i zmniejszenia prawdopodobieństwa powikłań.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 250-250

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2