Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zastosowanie radioterapii konformalnej 3-D w leczeniu dzieci z wysokozróżnicowanymi nowotworami OUN

A. Skowrońska-Gardas, M. Chojnacka, K. Pędziwiatr

Summary:

Cel pracy: Przedstawienie wyników radioterapii konformalnej 3-D w leczeniu dzieci z wysokozróżnicowanymi nowotworami OUN (astrocytoma, craniopharynioma).
Materiał i metody: W latach 1997 - 2001, w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono z zastosowaniem radioterapii konformalnej 20 dzieci w wieku 3.5 - 18 lat, z rozpoznaniem zróżnicowanych nowotworów OUN (8 craniopharynioma, 12 astrocytoma). Pacjenci z rozpoznaniem czaszkogardlaka napromieniani byli z powodu nawrotu guza po licznych
zabiegach chirurgicznych. U wszystkich stwierdzono istotne powikłania pooperacyjne: endokrynologiczne lub okulistyczne, przed rozpoczęciem napromieniania. Pacjenci leczeni z powodu łagodnych gwiaździaków byli napromieniani po nieradykalnym
zabiegu chirurgicznym (3) lub biopsji (9). U 7 zastosowano również chemioterapię.
Wyniki: Wszystkie dzieci leczone z powodu czaszkogardlaka żyją bez nawrotu lub ze stabilizacją choroby. Nie obserwowaliśmy żadnych powikłań zależnych od radioterapii. Z grupy pacjentów z gwiaździakiem 4 zmarło (3 z powodu progresji, 1 z powodu powikłań po chemioterapii), 2 żyje z objawami uogólnienia choroby, 6 ze stabilizacją. Nie stwierdzono powikłań związanych z zastosowaniem radioterapii.
Wnioski: Radioterapia konformalna u dzieci leczonych z powodu czaszkogardlaka powinna być stosowana bezpośrednio po nieradykalnym leczeniu chirurgicznym, w celu uniknięcia poważnych powikłań pooperacyjnych związanych z reoperacją nawrotu. Dla pacjentów z rozpoznaniem gwiaździaka radioterapia konformalna jest leczeniem z wyboru, jeżeli nie jest możliwy
radykalny zabieg chirurgiczny. Ryzyko powikłań związanych z radioterapią jest względnie niskie.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 265-266

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2