Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Przyczyny wprowadzonej przerwy w trakcie radioterapii u pacjentów napromienianych radykalnie

M. Zarzycka, W. Windorbska, J. Armatys-Sowa

Summary:

Cel pracy: Analiza kart korekt u pacjentów napromienianych radykalnie pod względem przyczyn wprowadzonej przerwy, najczęstszych jednostek chorobowych ICD, etapu radioterapii oraz ilości dni.
Materiał: W 2002 roku Zakład Teleterapii otrzymał certyfikat ISO 9001:2000. Zgodnie z „Instrukcją zapewnienia jakości” założono kartę korekt, która miała za zadanie określić przyczyny odstępstw od podania zaplanowanej dawki całkowitej.
W roku 2003 napromieniono 3055 pacjentów. U wszystkich prowadzono w trakcie terapii kartę korekt. Analizie poddano 999 kart korekt, które dotyczyły procedur radykalnych - radioterapia konformalna i IMRT. Korekty dotyczyły 181 kart (18.1%).
Ostatecznej analizie poddano karty korekt i historie chorób 37 (3.7%) pacjentów, u których zaistniała konieczność wprowadzenia przerwy.
Metoda: Chorych poddanych analizie podzielono na 3 grupy: grupa chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi (247 chorych); chorych napromienianych z powodu nowotworów płuca, śródpiersia i piersi (327 chorych); chorych napromienianych z powodu nowotworów w jamie brzusznej i miednicy mniejszej (346 chorych). Analizie poddano przyczyny
wprowadzonej przerwy, ilość dni, etap leczenia. Nie analizowano przerw z powodu awarii aparatu lub remontu w Zakładzie Teleterapii.
Wyniki: Dla grupy 37 pacjentów przerwy najczęściej dokonano w przypadku: nowotworów głowy i szyi. Najczęstszą
przyczyną wprowadzonej przerwy był: odczyn popromienny u 13 chorych (35.1%), leukopenia 4 chorych (10.8%), związek z planowaniem 4 chorych (10.8%), samowolne nie zgłoszenie się na leczenie 3 chorych (8.1%), z powodu innych chorób 13 chorych (35.1%). Przerwa została wprowadzona z taką samą częstością u pacjentów napromienianych zarówno w 1- szym jak i w 2-gim etapie leczenia. Najczęściej przerwy wynosiły od 1do 3 dni 23 chorych (62%).
Wnioski: Ilość chorych u których zaistniała konieczność wprowadzenia przerwy pozostawała na niskim poziomie i stanowiła 3.7% pacjentów napromienianych w tych procedurach. Przerwę najczęściej wprowadzono u chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi (około 8% pacjentów). Najczęstszą przyczyną przerwy był nasilony odczyn popromienny
u 35.1% chorych. Ilość wprowadzonych przerw w 1-szej połowie leczenia i w drugiej pozostawała na stałym poziomie.
Wprowadzane przerwy były najczęściej krótkie. Leukopenia i trombocytopenia nie stanowią na dzień dzisiejszy problemu klinicznego.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 268-268

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2