Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Brachyterapia „Real time”- technika pozwalająca na zminimalizowanie błędu geograficznego w czasie aplikacji u chorych z rakiem prostaty

J. Bystrzycka, B. Białas, K. Ślosarek, M. Fijałkowski

Summary:

Cel: Celem pracy jest pokazanie różnic związanych z niewielkim przemieszczeniem kateterów w czasie aplikacji, występujących w rozkładzie dawek w planach wirtualnym i live na podstawie rozkładów izodoz fizycznych.
Metoda i materiał: Przeanalizowano 10 przypadków chorych na raka prostaty leczonych brachyterapią “real time” (HDR). Dla każdego przypadku wykonany był plan wstępny (virtual) i po założeniu igieł, plan rzeczywist (live). Analizie poddano wielkość obszaru objętego dawką referencyjną w obu planach.
Wyniki i dyskusja: Wykonano obliczenia wskazujące, że różnica pomiędzy planem wirtualnym i live nie zależy od wielkości PTV i liczby igieł. Średnia różnica w objętości PTV objętego dawką referencyjną nie przekracza 10%, chociaż w poszczególnych przypadkach różnice te mogą być większe.
Wniosek: Stosowanie planów live w brachyterapii „real time” HDR raka prostaty prowadzi do zmniejszenia błędu geograficznego w planowaniu rozkładu dawki.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 270-270

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2