Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zastosowanie aplikatorów indywidualnych w brachyterapii kontaktowej

E. Mazur, I. Wesołowska, M. Mych

Summary:

Cel: Przedstawienie możliwości poprawy rozkładu dawki poprzez zastosowanie aplikatorów indywidualnych w brachyterapii kontaktowej. Materiał i metoda: Od stycznia 2003 do lipca 2004 wykonano 25 indywidualnych aplikatorów w brachyterapii w celu poprawy rozkładu dawki, zwracając szczególną uwagę na ochronę tkanek zdrowych. Większość przygotowanych aplikatorów dotyczyła lokalizacji głowy i szyi np. ucho, nos, powieka, policzek. Aplikatory do brachyterapii kontaktowej wykonano adaptując metody pracy i materiały stosowane w technice dentystycznej. W każdym aplikatorze umieszczono od 2 do 16 drenów ze źródłami promieniowania i obliczono fizyczny rozkład dawki dla obszaru zainteresowania przy użyciu systemu planowania Plato-Nucletron. Przed każdym zabiegiem wykonano zdjęcia lokalizacyjne w celu oceny zgodności ułożenia aplikatora z planem leczenia.
Wyniki i wnioski: Zastosowanie aplikatorów indywidualnych w brachyterapii kontaktowej zwiększa możliwości planowania rozkładu dawki w brachyterapii oraz zwiększa powtarzalność ułożenia aplikatorów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 270-270

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2