Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Analiza parametrów fizycznych brachyterapii - czy boost śródtkankowy zwiększa ryzyko zwłóknienia w raku piersi?

A. Wronczewska, R. Makarewicz, R. Kabacińska, A. Zuchora

Summary:

Cel pracy: Analiza wpływu parametrów fizycznych brachyterapii śródtkankowej na ryzyko wystąpienia zwłóknienia.
Materiał i metoda: Retrospektywna analiza 54 pacjentek leczonych w Oddziale Brachyterapii w latach 1994-1999. Minimalny okres obserwacji wynosił 41 miesięcy a maksymalny 89. Analizie poddano 9 wybranych parametrów fizycznych. Od porównań miedzy grupami użyto testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya ze względu na stwierdzone różnice istotne statystycznie
w stosunku do rozkładu normalnego.
Wyniki: Z analizowanych 9 parametrów dla trzech wystąpiły różnice istotne statystycznie przy założeniu wartości granicznej p<0.05. Dla wartości referencyjnej V100, V150 i V200.
Wnioski: W leczeniu z zachowaniem piersi wiele parametrów wpływa na wyniki leczenia. Brachyterapia śródtkankowa może zwiększa? ryzyko wystąpienia zwłóknienia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 271-271

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2