Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wyniki leczenia raka wargi metodą brachyterapii śródtkankowej HDR

A. Lebioda, R. Makarewicz, J. Terlikiewicz, A. Wronczewska

Summary:

Cel: Ocena wyników leczenia raka wargi dolnej metodą śródtkankową.
Materiał i metodyka: Materiał kliniczny obejmuje retrospektywną grupę 21 kolejnych chorych, u 15 stosowano samodzielną brachyterapię 6 - leczono pooperacyjnie. Rozkład klinicznego stopnia zaawansowania to: T1 - 12, T2 - 9, N0 - 20, N1 - 1. Każdy chory miał potwierdzenie histologiczne raka płaskonabłonkowego. Radioterapia polegała na śródtkankowej
brachyterapii wysokiej mocy dawki z użyciem źródeł irydu 192. Wskazaniem do brachyterapii pooperacyjnej była nieradykalności mikroskopowa. Dawkę specyfikowano metodą paryską, referencyjna izodoza 80% lub w punkcie odległym 3 - 5 mm od makroskopowego guza lub loży. Średnia dawka całkowita wynosiła 35 Gy, średnia ilość frakcji 7, dawka frakcyjna - 5.7 Gy. Całkowity czas leczenia wynosił 12 dni, średni czas obserwacji 32 miesiące.
Wyniki: Osiągnięto wyleczenie miejscowe w 24 miesiącu u 20 chorych, u każdego obserwowano intensywny ostry odczyn,
u 2 chorych nie uzyskano całkowitej regresji i zwiększono dawkę na zmianę resztkową uzyskując wyleczenie. Jednego
chorego skutecznie leczono chirurgicznie. Nie obserwowano ciężkich późnych powikłań. Efekt kosmetyczny i funkcjonalny był bardzo dobry.
Wnioski: Śródtkankowa brachyterapia HDR jest skutecznym sposobem leczenia raka wargi dolnej.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 273-273

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2