Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Kontrola jakości i indywidualna optymalizacja warunków leczenia w brachyterapii pulsacyjnej aparatem microSelectron PDR

A. Kołodziejczyk, E. Góra, R. Barańczyk, D. Miszczak, B. Rozwadowska-Bogusz, J. Lesiak, M. Waligórski

Summary:

Cel pracy: Opis procedur kontroli jakooeci oraz metodyki zindywidualizowanej optymalizacji warunków leczenia, umożliwiających bezpieczne wykorzystanie aparatu microSelectron PDR w ginekologicznej brachyterapii pulsacyjnej.
Materiały i metodyka: Stosowany w Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie aparat microSelectron PDR firmy Nucletron jest osiemnastokanałowym urządzeniem typu „afterloading” do brachyterapii pulsacyjną mocą dawki wyposażonym w pojedyncze źródło „kroczące” Ir-192. Programowanie indywidualnie dobranych miejsc i czasów postoju źródła wewnątrz umieszczonego w ciele pacjenta aplikatora umożliwia uzyskanie pożądanego rozkładu dawki. Zindywidualizowana optymalizacja warunków leczenia jest realizowana poprzez zastosowanie systemu weryfikacji radiograficznej (IBU)
położenia aplikatora względem obszaru tarczowego i narządów krytycznych oraz optymalizację miejsc i czasów postoju
źródła za pomocą komputerowego systemu planowania leczenia PLATO v.14.2.1.
Osiągnięcie wymaganej dokładności i niezawodności pracy aparatu terapeutycznego umożliwia program zapewnienia jakości. W Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum wdrożono procedury kontroli jakości aparatu microSelectron PDR opracowane
przez Zespół Zakładu Fizyki Medycznej.
Wnioski: Optymalizacja warunków leczenia aparatem microSelectron PDR umożliwia realizację wysokiej jakości brachyterapii ginekologicznej, dobranej do indywidualnych potrzeb poszczególnych pacjentek z uwzględnieniem położenia narządów krytycznych w pobliżu napromienianego obszaru. Opracowany system kontroli jakości aparatu zapewnia wysoką precyzję, powtarzalność i bezpieczeństwo leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 281-281

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2