Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

System zarządzania i weryfikacji lantis jako podstawa organizacji zakładu radioterapii

A. Radkowski, R. Mężykowski, R. Żerański, J. Minczewska, E.Cieślak, E. Wasilewska-Teśluk

Summary:

Cel pracy: Podstawowym zastosowaniem systemów zarządzania i weryfikacji jest kontrola i rejestrowanie procesu napromieniania pacjentów. Istnieją możliwości poszerzenia zastosowania systemów v&r. W pracy pokazano doświadczenie Zakładu Radioterapii w Olsztynie, gdzie organizacja pracy całego zakładu, od początku jego działalności, została oparta
o system v&r Lantis.
Materiał i metodyka: Zakład Radioterapii w Olsztynie działa od 02.01.2003 r. Zakład wyposażony jest w 11-stanowiskowy system zarządzania i weryfikacji Lantis. Terminale rozmieszczone są w rejestracji (2), w pracowni planowania (2), w gabinetach
lekarskich (4) oraz w sterowniach aparatów terapeutycznych i symulatora (3). Ponadto stacje Lantisa wyposażone są w oprogramowanie View Station, służące do oglądania i opracowywania obrazów. W systemie prowadzona jest pełna historia choroby pacjenta. Wprowadzane są dane osobowe, diagnoza, wywiad, wyniki badań, przebieg leczenia oraz follow-up. System umożliwia generowanie zakładowych dokumentów takich jak karty wypisowe, karty informacyjne, listy itp. System
Lantis jest wykorzystywany do sporządzania grafików pracy akceleratorów i symulatora, grafików pracy personelu oraz grafików dla pacjentów. Grafik jest na bieżąco aktualizowany i może być kontrolowany pod kątem statusu pacjenta (pacjent
oczekujący, nowy, kończący leczenie, przerwa w leczeniu). Karta napromieniań pacjenta jest sporządzana w postaci elektronicznej, a poszczególne wpisy są zatwierdzane podpisem elektronicznym. Wydruk karty jest podpisywany zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami. Po otrzymaniu przez pacjenta kolejnej frakcji do karty dodrukowywany jest wpis zawierający informacje na temat wyeksponowanych pól. Na podstawie wprowadzanych danych istnieje możliwość sporzdzania dowolnych raportów, służących do opracowań statystycznych i ekonomicznych. Odpowiednie ustawienie praw dostępu dla poszczególnych
pracowników zapewnia automatyczne spełnienie znacznej części wymagań programu zapewnienia jakości.
Wyniki i wnioski: System Lantis jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie i organizację pracy zakładu
radioterapii, nie tylko w zakresie napromieniania pacjentów. System Lantis stanowi ważny element systemu zapewnienia jakości.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 284-284

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2