Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Rola technika planującego w napromienianiu TBI

S. Bacia, J. Halemba, L. Misztal

Summary:

Cel pracy: W Centrum Onkologii w Gliwicach przygotowaniem chorych do radioterapii zajmują się technicy Zakładu Planowania Radioterapii i Brachyterapii. Celem pracy jest przedstawienie procedur przygotowania chorego jak i realizacja TBI z punktu widzenia technika planującego.
Materiał i metoda: Chory w technice napromieniania TBI jest położony na stole specjalnie opracowanym i przygotowanym do tej techniki. W celu unieruchomienia pacjenta stosuje się materac próżniowy łącznie z maską termoplastyczną. Osłony indywidualne są mocowane na specjalnych uchwytach, które umożliwiają ich przesuwanie w osi poziomej i pionowej.
Wyniki i wnioski: Zastosowanie materaca próżniowego wraz z maską termoplastyczną zwiększa prawdopodobieństwo powtarzalnego ułożenia chorego w czasie kolejnych frakcji napromieniania, skrócił się również całkowity czas trwania zabiegu
(z 6 do 3 godzin). Zastosowanie tej metody wpłynęło bez wątpienia na poprawę komfortu chorego w czasie trwania zabiegu TBI. Dotychczas tę metodę stabilizacji chorego zastosowano w ok. 10 zabiegach TBI. Układanie i naświetlanie pacjenta w kolejnych dniach jest odtwarzalne i precyzyjne co pozwala na zmniejszenie ilości zdjęć weryfikacyjnych rtg z 20 szt. do 5 szt.,
co pozwala obniżyć koszty leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 284-284

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2