Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Pozycjonowanie i unieruchamianie pacjentów w radioterapii

M. Kuta, D. Wilk

Summary:

Celem pracy jest prezentacja metod unieruchamiania i pozycjonowania pacjentów w radioterapii. W całym procesie radioterapii jednym z czynników, które mają wpływ na wynik leczenia jest prawidłowe ułożenie pacjenta i zapewnienie dużej
dokładności oraz powtarzalności kolejnych seansów terapeutycznych. Można to zrealizować przy pomocy specjalnych przyrządów takich jak podstawki sutkowe, systemy do unieruchamiania miednicy, głowy i szyi, maski z tworzyw termoplastycznych.
Są to urządzenia i metody powszechnie stosowane, bez których współczesna radioterapia nie mogłaby realizować
stawianych sobie celów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 285-285

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2