Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Poprawa jakości radioterapii poprzez kontrolę portalową w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

M. Kubiak, M. Grzela, K. Majewska, T. Morgaś

Summary:

Podstawowym celem radioterapii jest eliminacja komórek nowotworowych obecnych w obszarze określanym przez 50 i 62. Raport ICRU jako kliniczny obszar tarczowy (CTV) oraz ochrona otaczających tkanek prawidłowych. Ustalenie obszaru do napromieniania wymaga uwzględnienia dodatkowego obszaru określanego jako planowany obszar tarczowy (PTV). Uwzględnia on geometrię wiązki promieniowania, ruchomość i zmiany kształtu narządów oraz tzw. błędy set-up (geometryczne).
Wśród błędów set-up wyróżnia się błędy randomowe (przypadkowe) i błędy systematyczne. Błędy set-up - są to różnice pomiędzy rzeczywistym a planowanym ułożeniem napromienianego obszaru chorego w obszarze wiązki promieniowania. Związane są one między innymi z rodzajem unieruchomienia chorego, ruchomością skóry w obszarze
napromienianym, dokładnością pracy techników radioterapii. Błędy randomowe (przypadkowe) - są to różnice w napromienianiu poszczególnych frakcji w ciągu całego cyklu leczenia. Błędy systematyczne - są to różnice pomiędzy planowanym ułożeniem chorego a ułożeniem w ciągu całego cyklu leczenia. Błędy set-up mogą być wykrywane i mierzone przy użyciu zdjęć sprawdzających tradycyjnych (portal imaging) lub za pomocą portali elektronicznych (electronic portal imaging) wykonywanych na aparacie terapeutycznym. Planowane ułożenie napromienianego obszaru chorego rejestrowane jest podczas symulacji wiązek promieniowania oraz możliwe do odtworzenia przez tzw. DRR (digitally reconstructed radiograph) rekonstrukcję
radiograficzną. Sprawdzamy, czy wzajemne położenie wiązki terapeutycznej i pacjenta jest zgodne z przygotowanym planem leczenia. Oceniamy wzajemne położenie granic pola napromieniania i punktu centrowania względem struktur kostnych pomiędzy zdjęciem z symulatora i zdjęciem z aparatu terapeutycznego. Celem oceny błędu set-up porównuje się struktury anatomiczne, najczęściej kostne, widoczne na zdjęciach wykonanych podczas symulacji i na cyfrowej rekonstrukcji obszaru napromienianego ze strukturami anatomicznymi uwidocznionymi na portalu. Błędy te określane są na podstawie nałożenia struktur anatomicznych wrysowanych na obrazie z symulatora i na portalu. Do analizy trójwymiarowej powtarzalności
napromieniania (ooe X, Y, Z) portale wykonywane muszą być w dwóch projekcjach prostopadłych. Na plakacie przedstawiono szczegółowe zalecenia dotyczące oceny błędów oraz terminy wykonywania i sprawdzania zdjęć
kontrolnych w wyznaczonych obszarach (głowa i szyja, klatka piersiowa, miednica, pola płaszczowe) i wyniki.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 286-287

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2