Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Porównanie wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego z pozytonową emisyjną tomografią w ocenie wyników leczenia ziarnicy złośliwej

E. Błaszczyk, B. Bobek Billewicz, W. Windorbska, P. Błaszczyk

Summary:

Cel pracy: Porównanie wartości diagnostycznej pozytonowej emisyjnej tomografii sprzężonej z komputerową tomografią (PET-KT) oraz badań obrazowych z użyciem środków kontrastowych: komputerowej tomografii (KT) i magnetycznego rezonansu (MR) u chorych po zakończeniu leczenia z powodu ziarnicy złośliwej (Lymphogranulomatosis maligna LGR).
Materiał i metoda: Analiza retrospektywna dotyczy 19 chorych (13 mężczyzn i 6 kobiet) w wieku od 18 do 48 lat, po zakończonym leczeniu LGR o zaawansowaniu klinicznym CSIIA-IVB. U chorych, u których stwierdzona w badaniach KT lub MR zmiany resztkowe po zakończeniu leczenia LGR wykonano badanie PET/CT w okresie od kilku dni do czterech miesięcy po badaniu KT lub MR.
Wyniki: Znacznie podwyższony metabolizm glukozy stwierdzono u dwóch chorych w obrębie powiększonych węzłów chłonnych
uwidocznionych w badaniu KT i u jednego chorego w guzie tkanek miękkich widocznym w badaniu MR. Po wykonaniu
dodatkowych badań diagnostycznych zakwalifikowano tych pacjentów do leczenia onkologicznego. Pozostali chorzy, u których wykonano badanie PET z powodu zmian w węzłach chłonnych lub narządach miąższowych i nie wykazano wzmożonego gromadzenia glukozy w okolicach zmienionych w badaniach KT lub MR pozostają w obserwacji bez objawów choroby.
Wnioski: PET-CT stwarza możliwość różnicowania obrazowanych w KT i MR zmian resztkowych po leczeniu LGR z ogniskami nawrotowymi. Badanie PET-KT pozwala na dokładniejszą od KT i MR ocenę zaawansowania klinicznego w przypadku nawrotu LGR.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 298-299

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2