Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zastosowanie pozytonowej emisyjnej tomografii w ocenie wyników leczenia ziarnicy złośliwej w materiale Centrum Onkologii w Bydgoszczy

P .Błaszczyk, W. Windorbska, E. Błaszczyk, P. Szymański

Summary:

Cel: Ocena wyników badań pozytonowej emisyjnej tomografii połączonej z komputerową tomografią rentgenowską (PET-KT) wykonanych Centrum Onkologii w Bydgoszczy u chorych po leczeniu ziarnicy złośliwej (Lymphogranulomatosis maligna LGR).
Materiał i metoda: Analiza obejmuje 21 chorych (14 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku od 18 do 31 lat po radykalnym leczeniu z powodu LGR w stopniu zaawansowania klinicznego od IIA do IVB. Badania PET-KT wykonano w okresie od kilkunastu dni do czterech lat po zakończeniu leczenia. Badania wykonano w celu potwierdzenia remisji choroby, diagnostyki zmian resztkowych i lokalizacji ewentualnych ognisk LGR. Okres obserwacji chorych po badaniu PET-KT wynosi od dwóch do piętnastu miesięcy.
Wyniki: Potwierdzono całkowitą remisję u 18 chorych. W trakcie obserwacji klinicznej i w wykonanych dotychczas badaniach dodatkowych nie wykryto w tej grupie pacjentów objawów choroby. U dwóch mężczyzn w wieku 24 i 31 lat wynik badania był niejednoznaczny. W trakcie obserwacji nie potwierdzono u nich nawrotu LGR. Nawrót choroby rozpoznano w badaniu PET-KT
u jednego chorego po okresie 31 miesięcy od zakończenia leczenia. W badaniu mikroskopowym materiału pobranego z ogniska ujawnionego w węzłach chłonnych potwierdzono LGR.
Wnioski: Prawidłowy wynik badania PET-KT u chorych po leczeniu LGR potwierdza remisję choroby. Badanie PET-KT
pozwala na ocenę zaawansowania klinicznego w przypadku nawrotu LGR. Dzięki lokalizacji zmian nowotworowych PET-KT pozwala na precyzyjny wybór miejsca pobrania materiału do badania mikroskopowego i określa obszar ewentualnego leczenia miejscowego.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 299-299

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2