Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Czerniak złośliwy nosowej części gardła leczony samodzielnie radioterapią z całkowitą regresją, opis przypadku

S. Nawrocki, A. Radkowski, M. Górzyński

Summary:

Cel pracy: Czerniak błony śluzowej stanowi ok.1% wszystkich czerniaków złośliwych. Około połowa przypadków stwierdzana jest w regionie głowy i szyi. Czerniak błony śluzowej uważany jest za nowotwór bardziej agresywny w stosunku do lokalizacji skórnej, częściej powoduje przerzuty, zarówno do regionalnych węzłów chłonnych jak i odległe. Rozpoznanie zwykle jest
opóźnione z powodu ukrytego przebiegu. W chwili rozpoznania u 5-48% chorych nowotwór jest zaawansowany lokoregionalnie, a u 4-14% występują przerzuty odległe. Leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Wartość pooperacyjnej radioterapii i leczenia systemowego jest przedmiotem kontrowersji. Stosowanie samodzielnej radioterapii jest ograniczone do
przypadków pierwotnie nieoperacyjnych i wznów. W literaturze zostały opisane kazuistyczne przypadki wyleczeń, zwykle po zastosowaniu wysokich dawek. Celem pracy jest przedstawienie przypadku uzyskania całkowitej regresji u chorej na czerniaka nosowej części gardła, leczonej samodzielnie radioterapią. W pracy zamieszczono dokumentację obrazową, rozkłady izodoz i histogramy.
Materiał i metodyka: Chora w wieku 53 lat, z nieoperacyjnym guzem nosowej części gardła, została skierowana z Oddziału Otolaryngologii WSzS w Olsztynie. Rozpoznanie hist-pat z dnia 17.12.2003, Focus melanomatis malignis, HMB 45/+/. W badaniach NMR i USG nie stwierdzono obecności powiększonych węzłów chłonnych. W Zakładzie Radioterapii w Olsztynie przeprowadzono trójetapowe leczenie napromienianiem do dawki 70 Gy/guz, w 35 frakcjach oraz elektywne napromienianie układu chłonnego szyi do dawki 50 Gy w 25 frakcjach. Następnie, po 1.5 tygodniowej przerwie, w RCO w Bydgoszczy, przeprowadzono boost z brachyterapii w dawce 9 Gy w 3 frakcjach na izodozę obejmującą.
Wyniki i wnioski: W kontrolnym badaniu NMR i badaniu laryngologicznym w dniu 17.07.04 stwierdzono całkowitą regresję
nacieku. W trakcie leczenia chora schudła 3.5 kg (poniżej 5% masy ciała). Nasilenie odczynu wynosiło do 22 p. w skali Dieschego. Po zakończeniu leczenia na języku i podniebieniu miękkim wystąpiły płytkie owrzodzenia śluzówki, o powierzchni 2 do 1cm , które wygoiły się po 3 miesiącach. Utrzymuje się ból i trudności w połykaniu oraz wystąpiło surowicze zapalenie ucha środkowego.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 301-301

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2