Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Przerzut do móżdżku w przebiegu raka jajnika - opis przypadku

J. Urbański, A. Mucha-Małecka, B. Gliński

Summary:

Rak jajnika szerzy się głównie miejscowo przez wszczepy komórek do wolnej jamy otrzewnej oraz drogą spływu chłonki. Przerzuty odległe drogą krwionośną występują w grupie chorych na lokoregionalnie zaawansowanego raka jajnika o niskim stopniu zróżnicowania. Rozsiew do OUN jest zjawiskiem rzadkim, a zmiany przerzutowe umiejscowione są z reguły nadnamiotowo. Nasze doniesienie dotyczy bardzo rzadkiego przypadku izolowanego ogniska przerzutowego w móżdżku. U 40-letniej chorej na zaawansowanego, niskozróżnicowanego raka jajnika wykonano w sierpniu 2002 r. w szpitalu w Krośnie radykalny zabieg
operacyjny: usunięcie macicy wraz z przydatkami oraz częścią sieci większej. Od sierpnia do grudnia 2002 otrzymała V serii chemioterapii Taxol + Cisplatyna. Pacjentka pozostawała bez objawów do października 2003 r., kiedy wystąpiły zawroty, bóle głowy oraz wymioty. W badaniu tomograficznym potwierdzono obecność niejednorodnej masy w lewej półkuli móżdżku.
W listopadzie 2003 r. w szpitalu w Rzeszowie usunięto w całości guz móżdżku z dostępu podpotylicznego. Badanie histopatologiczne potwierdziło przerzutowy charakter guza. W styczniu 2004 r. w Centrum Onkologii w Krakowie przeprowadzono uzupełniającą radioterapię, podano na teren mózgowia 39 Gy w 13 frakcjach. Obecnie pacjentka w stanie ogólnym dobrym pozostaje w kontroli, bez pogorszenia stanu neurologicznego.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 304-304

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2