Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wielopostaciowy żółtako-gwiaździak - opis przypadku

A. Mucha-Małecka, J. Urbański, B.Gliński

Summary:

Wielopostaciowy żółtako-gwiaździak (Pleomorphic xantho-astrocytoma - PXA) jest rzadko występującą postacią glejaka
mózgu. Występuje najczęściej u ludzi młodych (do 30 roku życia), lokalizuje się głównie powierzchownie w płacie skroniowym i ciemieniowym mózgu. Podstawową metodą leczenia jest operacja, natomiast radioterapia (zwykle dawką rzędu 30-60 Gy) jest stosowana u chorych po nieradykalnym leczeniu chirurgicznym. Wyniki leczenia są z reguły dobre i zależą głównie
od radykalności przeprowadzonego leczenia operacyjnego. Prezentowany przypadek to 28 letnia pacjentka, u której w marcu 2004 r. z powodu narastającego bólu głowy, nudności
i zaburzeń świadomości wykonano TK mózgu. W wykonanym badaniu stwierdzono obecność rozległego, torbielowatego
guza o wymiarach 83x68 mm, położonego nadnamiotowo w okolicy czołowo-skroniowo-ciemieniowej prawej półkuli mózgu. 11 marca 2004 r. w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wykonano kraniotomię czołową prawostronną, usuwając subtotalnie guz. W badaniu histopatologicznym guz odpowiadał pleomorficznemu żółtako-gwiaździakowi
o nieco bardziej agresywnym charakterze, w klasyfikacji WHO określanym jako: pleomorphic xantoastrocytoma with anaplastic
features - WHO II/III. W maju 2004 r. w Centrum Onkologii w Krakowie przeprowadzono uzupełniającą radioterapię, podano na obszar loży po guzie z resztkową zmianą dawkę całkowitą 50.4 Gy w 30 frakcjach, frakcjonując dwa razy dziennie.
W wykonanym w czerwcu 2004 r. badaniu KT nie stwierdzono wznowy guza. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym, bez pogorszenia stanu neurologicznego pozostaje w kontroli.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 304-305

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2