Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Niepowodzenia po leczeniu oszczędzającym u chorych na raka

Z. Malinowski, A. Skowrońska-Gardas, Z. Jodkiewicz

Summary:

Celem pracy jest ustalenie częstości i przyczyn występowania niepowodzeń w leczeniu oszczędzającym (BCT) chorych
na raka piersi.
Materiał i metoda: W latach 1985-2002 w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii - Instytutu leczono 570 chorych na inwazyjnego raka piersi we wczesnych stopniach zaawansowania, oraz 28 chorych z rozpoznaniem raka przedinwazyjnego. W okresie od 3 do 8 tygodni po zabiegu chirurgicznym przeprowadzano leczenie prom. CO-60 lub fotonami X 4-6 MeV w dawce 50 Gy na obszar całej piersi z podwyższeniem dawki w przypadkach raka inwazyjnego na lożę po guzie, przeważnie
elektronami o energii 9-15 MeV.
Wyniki: Niepowodzenie leczenia w postaci nawrotu miejscowego lub przerzutów odległych obserwowano u 48 chorych co wynosi 8% ogólnej liczby leczonych. W 37 przypadkach (6%) wystąpiły przerzuty odległe z powodu których zmarły 24 chore. W 11 (2%) przypadkach wystąpiła wznowa miejscowa w okresie od 12 do 80 miesięcy po leczeniu. Jedna pacjentka z tej grupy zmarła w wyniku jednoczesnego wystąpienia przerzutów odległych. W 8 przypadkach stwierdzono nowotwór
drugiej piersi. Ponadto 5 pacjentek zmarło z powodu wystąpienia innego nowotworu. W grupie leczonych z powodu raka przedinwazyjnego niepowodzenie w postaci nawrotu miejscowego obserwowano w 2 przypadkach (7%). Przeprowadzono
analizę przypadków w których wystąpiła wznowa lub przerzuty lokoregionalne.
Wnioski: Niepowodzenia po leczeniu oszczędzającym (BCT) chorych na raka piersi występują rzadko (8%),ok przeważnie związane są z rozsiewem choroby. Rozsiew stwierdzono znamiennie częściej w przypadkach z zajęciem węzłów chłonnych dołu pachowego. Nawrót lokoregionalny był obserwowany jedynie u 2% pacjentek z rakiem inwazyjnym, ale stwierdzony również u chorych leczonych z powodu raka przedinwazyjnego. Indywidualnie planowana radioterapia konformalna może wpłynąć na dalsze zmniejszenie odsetka nawrotów lokoregionalnych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 310-310

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2