Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Analiza wyników leczenia i przyczyn niepowodzeń u chorych na raka zatok obocznych nosa

Z. Szutkowski, A. Kawecki, E. Wasilewska-Teśluk, E. Kraszewska

Summary:

Poddano analizie 137 chorych na raka zatok bocznych nosa leczonych w Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie w latach 1987-2002. Leczenie radykalne przeprowadzono u 84 chorych. U 74 chorych przeprowadzono leczenie skojarzone - operacyjne i napromienianie, 10 leczono chemicznie i napromieniano. Pozostali chorzy byli leczeni z założeniem paliatywnym.
Leczenie radykalne przeprowadzono techniką klasyczną indywidualizowaną w zależności od lokalizacji zmiany, stosując u większości chorych promienie Co-60. Zaawansowanie ogniska pierwotnego T3, T4 stwierdzono u 120 chorych co stanowi 87%. 5-letnie przeżycie całkowite uzyskano u 27% chorych. Przeżycie bez objawów choroby wynosi 24%.Główną przyczyną niepowodzeń był nawrót miejscowy i/lub regionalny, który wystąpił u 68% chorych. Przeprowadzono analizę wieloczynnikową
czasu przeżycia i czasu do progresji, której wyniki będą przedmiotem prezentacji.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 310-311

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2