Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number 7, 2004

Mięsak popromienny trzonu macicy - opis przypadku

Małgorzata Klimek, Zbigniew Kojs, Krzysztof Urbański, Andrzej Gruchała, Grzegorz Miller, Paweł Blecharz

Summary:

Nowotwory indukowane napromienianiem są rzadkim powikłaniem odległym radioterapii. Histologicznie są to w ogromnej większości mięsaki tkanek miękkich lub kości. Przypadki zlokalizowane w miednicy mniejszej są zwykle późno rozpoznawane i rokują źle. Opisujemy przypadek popromiennego mięsaka trzonu macicy u chorej leczonej 7 lat wcześniej napromienianiem z powodu raka szyjki macicy, która pomimo przeprowadzonego chirurgicznego leczenia radykalnego zmarła wkrótce z powodu gwałtownej progresji. Przedstawiamy krótki przegląd aktualnego piśmiennictwa o częstości występowania, najczęstszych typach histologicznych, a także możliwych mechanizmach powstania wtórnych nowotworów popromiennych. Kontrola chorych po skutecznym leczeniu napromienianiem powinna być prowadzona przez wiele lat. Wiedza o możliwości rozwoju wtórnych nowotworów upowszechniona wśród lekarzy pierwszego kontaktu może pozwolić na wcześniejsze rozpoznanie i skuteczniejsze leczenie tych nowotworów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(7) : 313-315

FULL TXT (PDF: 0,09MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2