Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number 7, 2004

Zależność efektu brachyterapii wewnątrznaczyniowej od wielkości dawki

Jerzy Pręgowski, Wojciech Bulski, Łukasz Kalińczuk, Mariusz Kruk, Adam Witkowski

Summary:

Nawrót zwężenia po interwencyjnym leczeniu choroby wieńcowej jest najpoważniejszym powodem niepowodzeń w kardiologii inwazyjnej.
Leczenie zmian nawrotowych związane jest ze zwiększonym ryzykiem powtórnej restenozy. Uznaną metodą o udokumentowanej skuteczności w zmniejszaniu ryzyka kolejnego nawrotu zwężenia jest brachyterapia wewnątrzwieńcowa. ¬ródło promieniowania beta lub gamma wprowadzane zostaje do światła naczynia po zabiegu balonowej angioplastyki zmiany restenotycznej. Za obszar (target) dla promieniowania uważana jest struktura przydanki, która jest źródłem komórek odpowiedzialnych za rozplem tkanki restenotycznej - neointimy. W celu planowania dawki promieniowania stosowane są dwie metody dozymetrii: "dozymetria standardowa" i "dozymetria indywidualna". Istnieją kontrowersje dotyczące wpływu wielkości dawki promieniowania na skuteczność brachyterapii wewnątrzwieńcowej. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego zależności pomiędzy dawką promieniowania a odległym efektem brachyterapii wewnątrzwieńcowej.
Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie analizy tzw. histogramów dawka - objętość (dose volume histograms) w kontekście brachyterapii wewnątrzwieńcowej. Ponadto przedstawiono opis dawkozależnych niepożądanych efektów ubocznych brachyterapii nawrotowych zwężeń w tętnicach wieńcowych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(7) : 301-306

FULL TXT (PDF: 0,54MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2