New - fast track review!
Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 2, 2001

 

 • Weryfikacja procedur pomiarowych i wdrożenie opracowanego systemu kontroli jakości dla aparatu Selectron LDR/MDR

  Waligórski M, Lesiak J, Byrski E, Rozwadowska-Bogusz B, Barańczyk R, Góra E.
  p. 85-90
 • Brachyterapia śródoperacyjna mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej - technika napromieniania i ocena wczesnej tolerancji

  Łyczek J, Kulik A, Dziewirski W, Ruka W, Olszewska A, Jarosz J, Kasprowicz A, Kawczyńska M.
  p. 91-94
 • Rak trzonu macicy - wstepna ocena tolerancji pooperacyjnej pulsacyjnej brachyterapii

  Klimek M, Urbański K, Góra E, Kojs Z, Karolewski K, Jakubowicz J, Pudełek J.
  p. 95-98
 • Treatment of advanced lung cancer by external beam radiotherapy and high dose rate (HDR) brachytherapy

  Skowronek J, Adamska K, Zwierzchowski G, Cofta S, Świerkocki K, Piorunek T, Młynarczyk W.
  p. 99-105

« back

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2