New - fast track review!
Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 3, 2001

 

 • Odczucia chorych na nowotwór narządu rodnego, u których zastosowano różne metody brachyterapii

  Łuczak-Wawrzyniak J, Kuczyński M, Włodarczyk H, Roszak A, Bratos K.
  p. 121-125
 • Wpływ optymalizacji geometrycznej na wybrane parametry rozkładu dawki na przykładzie brachyterapii u chorych na raka gruczołu piersiowego

  Wronczewska A, Kabacińska R, Zuchora A, Makarewicz R, Terlikiewicz J, Lebioda A.
  p. 127-134
 • PDR brachytherapy: a report on one - year clinical experience at the Medical University of Gdańsk

  Serkies K, Badzio A, Sawicki T, Tarnawska Z, Górzyński M, Jassem J, Ziemlewski A, Chwirot P, Świerblewski M.
  p. 135-140
 • Verification of geometry reconstruction and dose calculation modules of the PLATO radiotherapy planning system

  Góra E, Lesiak J, Barańczyk R, Rozwadowska-Bogusz B, Waligórski M.
  p. 141-147

« back

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2