New - fast track review!
Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 8, Number 2, 2003

 

 • Intraperitoneal administration of the labeled monoclonal anti body pemtumomab (Yttrium-90-HMFG1) in gastric cancer

  Murawa P, Kobylarek R, Gracz A, Malicki J, Kierzkowski J.
  p. 49-56
 • Napromienianie dwa razy dziennie podwyższoną dawką frakcyjną chorych z przerzutami nowotworow złośliwych do mózgu. Wyniki końcowe prospektywnego badania klinicznego w nierandomizowanej grupie chorych

  Szpytma T, Pluta E, Nowak-Sadzikowska J, Gliński B, Skołyszewski J.
  p. 57-64
 • Lymphoepithelioma - a tumour rarely observed in children (3 cases)

  Zawitkowska-Klaczyńska J, Kątski K, Odój T, Wądołowska J, Kowalczyk JR.
  p. 65-68

« back

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2